EN  |  GR
НАЧАЛО / ЗА НАС
 
ЗА НАС


ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

Уважаеми партньори,

Основата на корпоративната мисия на Гала Инвест Холдинг АД е познаването на детайлите в работата на нашите партньори. Така ние помагаме за развитието на съвместният ни бизнес.
Предимствата, които получавате при работата си с нас са:

 • Суровинна обезпеченост - затворен цикъл на производство, което ни позволява и в най-натоварените периоди да ви осигурим нужната ви стока;
 • Гъвкавост при изпълнение на заявките - в състояние сме да опаковаме необходимите ви продукти в удобна за вас разфасовка и количество;
 • Собствена логистика - доставяме нужните ви количества в точното време и на посоченото от вас място, което ви спестява разходи за транспорт и съхранение на продуктите, а също така и оптимизира нуждата от складови площи;
 • Сертифицирани системи за качество HACCP и ISO 9001 - 2000 - контрола върху качеството на продуктите ни ви позволява да гарантирате на клиентите си, че те неизменно ще получават познатия си и любим вкус;
 • Инвестициите ни в рекламни кампании създават търсене на стоките ни от крайните клиенти и превръщат продуктите в бързоликвидни и оборотни;

Благодаря ви за интереса към "Гала Инвест Холдинг" АД - солиден и надежден производител на пилешко месо и продукти.

Илонка Аврамова - председател на Съвета на Директорите


Предмета на дейност на дружествата в състава на "ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД е:

 1. Производство на еднодневни пилета, разплодни яйца, бройлери за угояване и комбинирани фуражи;
 2. Добив, преработка и търговия на птиче месо и разфасовки от него;
 3. Производство и търговия на охладено и замразено пилешко месо и разфасовки, колбаси и варено-пушени и печени деликатеси.
"Гала Инвест Холдинг" АД е управляващата част от структурата фирми, даващи затворен цикъл на производство на еднодневни пилета, фураж, угояване на птици, кланица и цех за преработка на месо и производство на варено-пушени деликатеси от птиче месо.

"ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД е регистрирана през м. март 2007 г. с капитал 600 000 лв.

Дейността по производтво и търговия с птиче месо започнахме през 1998 г. Първоначално предлагахме охладено и замразено пилешко месо и разфасовки със суровини от външни доставчици.

През 2001 г., с цел осигуряване на собствана суровина, с която да гарантираме високо качество на крайния продукт, и ритмичност на доставките към нашите клиенти разширихме дейността си. Започнахме производство и разплодни яйца и еднодневни пилета и отглеждане на бройлери, с което затворихме производствения цикъл.

Разполагаме с два центъра за отглеждне на родители с три центъра от по пет халета и с още няколко халета в различни селища на община Монтана и обл. Видин за угояване на бройлери. Всички халета са реконструирани и оборудвани със съвременно оборудване, отговарящо на всички европейски изисквания. Капацитетът на халетата за отглеждане на родители е около 40 000 птици, а на халетата за угояване на птици - около 300 000 бр. месечно. Всички ферми на дружеството са лицензирани.
Комбинирания фураж, необходим за угояване на бройлерите, произвеждаме в собствен фуражен цех. Разполагаме и със съвременна зърнобаза, което ни позволява да съхраняваме входящите суровини по начин гарантиращ запазването на необходимите качествени параметри при съхранението на входящите суровини за производство на фуражите.
В цеха за производство на фураж е въведена система за управление и контрол на качеството (HACCP) и добри производствени практики (ДПП).
За да отговорим на новите изисквания на ЕС за преструктуриране на предприятията от хранителната промишленост изградихме "Ново предприятие за добив на бяло месо" (кланица) с проектен капацитет 2000 птици на час.
Закупихме модерно технологично оборудване от водещи европейски и български производители. Предприятието разполага със съоръжения за физико-химична и микробиологична стабилизация на водата и пречиствателна станция за физико-химично и биосорбационно пречистване на отпадните води по най-съвременните европейски технологии. 

Кланицата е сертифицирана по ISO 9001-2008 ISO 22 000
Охлаждането на птиците е съобразено с новите европейски изисквания за качество на готовите продукти - въздушно капково т. е. съдържанието на несвързана вода в продуктите е под допустимия минимум.

 • Замразяването се извършва в шокова камера при температура под -35°С за изключително кратко време, което спомага за удължаване трайността на продукта.
 • В предприятието има система за ежедневен контрол на чистотата на контактни повърхноси. Контролират се остатъчните количества от миещи и дезинфекционни препарати и личната хигиена на персонала.
 • Изискването за проследяемост на продуктите „ От фермата до масата" на ЕС е изпълнено с въвеждането на софтуерни продукти и система от измервателни уреди ( за тегло и температура) от входа на предприятието до изхода на готов продукт.
 • Температурите в автомобилите също се измерват и записват с устройства, свързани със софтуерна програма, гарантираща и качеството на продуктите по време на транспорт.

Реконструирахме и модернизирахме производствената база, която функционираше като кланица с неиндустриален капацитет, което я превърна в съвременно предприятие за месопреработка, отговарящо на Европейските изисквания.
В предприятието е внедрена система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР) и система на добрите производствени практики (ДПП).

Капацитетът на предприятието е 1200 т/год., като дневният капацитет е 4 т/ден. В него се включва производството на заготовки от нераздробено месо, полуфабрикати от раздробено и нераздробено месо, колбаси варени и верено-пушени, варено-пушени деликатеси и месни печени кулинарни изделия.

Дружеството продава своята продукция с утвърдената на пазара търговска марка "ГАЛА".

Благодарение на постоянното качество и голямото разнообразие на продукцията се утвърждаваме като желан партнъор.

 

 

 

 

 

 
СНИМКИ
Великденско пиле с вино, глазирани пилешки крилца по китайски, пиле по селски в глинен гювеч, пълнено пиле с бадеми и др.

Виж рецептите >

Пилешкото месо е уникално с високото си съдържание на белтъчини и ниски нива на мазнини.

Още за пилешкото месо >

 
ЗА НАСПРОДУКТИ

ГОТВЕНИ ЯСТИЯ

ЛЕСНО И БЪРЗО

ПРЯСНО МЕСО

ПУШЕНИ ДЕЛИКАТЕСИ

СКАРА

ВАРЕНО-ПУШЕНИ КОЛБАСИ
КАЧЕСТВО

СЕРТИФИКАТИ

ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

РЕФЕРЕНЦИИ

ЕКОЛОГИЯ
ПОЛЕЗНО

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

СЪЧЕТАВАНЕ НА ХРАНИТЕ

ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ

СПОРТНИ ПРОГРАМИ

РЕЦЕПТИ И КУЛИНАРИЯ
КОНТАКТИПОРЪЧКИСледвайте ни във Facebook 
GALA INVEST HOLDING © 2008-2024